Koło Naukowe Neurotechnologii

Kim jesteśmy?

Koło Naukowe Neurotechnologii to zespół zrzeszający ludzi zainteresowanych czynnym udziałem w rozwoju neurotechnologii w Polsce. Jesteśmy studentami, doktorantami, badaczami, wykładowcami, profesjonalistami i amatorami w dziedzinach takich jak kognitywistyka, psychologia, nauki informatyczne, biotechnologia, fizyka, biologia, matematyka, filozofia i sztuka.

Naszym celem jest studiowanie zagadnienia neurotechnologii i tworzenie rozwiązań, które umożliwiają połączenie neuronauk, inżynierii, psychologii, medycyny, nauk informatycznych i medycyny w celu usprawniania jakości życia ludzkiego. Jesteśmy zainteresowani diagnozą, terapią i rozwojem nowych rozwiązań dla użytkowników. 

Jako grupa, jesteśmy otwartymi ludźmi z całego świata, a nasz początek sięga właśnie Torunia - miasta Mikołaja Kopernika, który (jak mówią) wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię. My planujemy ruszyć umysły ludzi. 

Plan naszych działań na rok akademicki 2021/22 zakłada:

  • rozwijanie wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem neurotechnologii;
  • organizacje wydarzeń zrzeszających Studentów zainteresowanych neurotechnologiami, tj. Hackathony;
  • wymianę wiedzy i zainteresowań pomiędzy członkami Koła;
  • działanie w zgodzie z ideą open-science, która ma na celu testowanie oprogramowania, usprawnianie go oraz prowadzenie rzetelnych badań naukowych;
  • promowanie idei współpracy i porozumienia, oraz rozwijanie kontaktów z innymi Uczelniami, Placówkami badawczymi oraz Kołami Naukowymi;
  • wyjazdy w celach naukowych i badawczych;
  • promocję Uczelni;
  • organizowanie spotkań merytorycznych;
  • inicjowanie własnych projektów badawczych, a tym samym wdrażanie studentów do pracy naukowej.
Koło Naukowe Neurotechnologii